Chủ nhật, 14/02/2016 00:37

Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
819/SXD-KT 03/07/2015 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo quy...
54/QĐ-SXD 22/05/2015 Quyết định về việc công bố thông...
55/QĐ-SXD 22/05/2015 Quyết định về việc bãi bỏ các...
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định về quản lý chất lượng v...
39/QĐ-SXD 16/04/2015 Quyết định về việc công bố thông...
2697/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định Phê duyệt đồ án quy...
2698/QĐ-UBND 31/12/2014 Ban hành quy định quản lý đồ...

Ảnh nhà đẹp

 • Nhà đẹp 7
  Nhà đẹp 7
 • Nhà đẹp 6
  Nhà đẹp 6
 • Nhà đẹp 5
  Nhà đẹp 5
 • Nhà đẹp 4
  Nhà đẹp 4
 • Nhà đẹp 3
  Nhà đẹp 3
 • Nhà đẹp 2
  Nhà đẹp 2

Phim giới thiệu

Bình chọn

Bạn hãy cho ý kiến về trang web: